BNP Cuisine
1. การจองล่วงหน้าหากไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ กรุณาแจ้งเลื่อนล่วงหน้า 1 วัน หากไม่มีการแจ้งถือเป็นโมฆะทุกกรณี
2. การเดินทางอาจเกิดการจราจรหนาแน่นในบ้างครั้ง หากมาสายเกิน 15 นาที การจองจะถือเป็นโมฆะตามนโยบาย (กรุณาวางแผนเวลาการเดินทางอย่างระมัดระวัง)
3. การเข้าใช้บริการให้แจ้งชื่อเบอร์โทรที่ตรงกับที่จองในระบบมาเท่านั้น
4. ที่จอดรถบริเวณร้านรองรับได้ 50 คัน
5. กรณีนำเครื่องดื่มมาทานที่ร้าน มีค่าบริการเปิดขวด ขวดละ 100 บาท
6. กรณีต้องการจองที่นั่งเพิ่มอาจไม่สามารถให้บริการรวมโต๊ะได้ หากต้องการเพิ่มที่นั่งโต๊ะเดียวกัน กรุณาสอบถามทีมงานก่อนทุกกรณี ติดต่อ 0891454922 หรือ Line OA @bnpcuisine : https://lin.ee/lS2aGDv
7. การจองโต๊ะไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ทางร้านจะจัดให้ตามความเหมาะสม
8. การจองตั้งแต่ 12 คนขึ้นไปกรุณาติดต่อจองทางร้านได้ทุกช่องทาง Line/Facebook/โทร
9. ค่าบริการสำหรับเด็ก
- อายุ 1-4 ปี | ฟรี
- อายุ 5-12 ปี | 50% จากราคาผู้ใหญ่


มีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามที่ 3 ช่องทาง
- Line OA @bnpcuisine : https://lin.ee/lS2aGDv
- Facebook BNP Cuisine : https://www.facebook.com/bnpcuisine
- โทร 0891454922, 0829661999