ພວກເຮົາຂໍອະໄພ

La Veranda Sapporo Susukino Station West(Take out) ບໍ່ຮັບການຈອງອອນໄລນ໌ໃນເວລານີ້.