ພວກເຮົາຂໍອະໄພ

Steak&Hamburger Steak Takumi(Take out ) ບໍ່ຮັບການຈອງອອນໄລນ໌ໃນເວລານີ້.