ພວກເຮົາຂໍອະໄພ

Niseko KANPAI (Shabu-Shabu Buffet) ບໍ່ຮັບການຈອງອອນໄລນ໌ໃນເວລານີ້.