Vista

Powered by

ນະໂຍບາຍການຈອງ

- ກະລຸນາສັງເກດວ່າຫຼັງຈາກ 10 ໂມງແລງ, ຜູ້ອຸປະຖໍາຂອງ 21 ປີແລະຂ້າງລຸ່ມນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມ Vista Bar. - ຖ້າທ່ານມີອາການແພ້ອາຫານ, ກະລຸນາຢ່າລັງເລທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນເວລາຈອງ. - ຖ້າເຈົ້າພົບບັນຫາເຊັ່ນການຈອງບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມເວລາທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະ/ຫຼື ຈໍານວນຄົນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່ເບີ +971 56 515 7488 - ກະລຸນາສັງເກດວ່າສະຖານທີ່ມີທັງພື້ນທີ່ໃນຮົ່ມທີ່ບໍ່ສູບຢາ.