จองที่ร้าน Stellar Restaurant

※ A gentle reminder on the holding time for your table is 15 minutes, dress code is smart casual no shorts/bermudas, singlets/sleeveless & slippers/sandals for gentlemen.

※ Menus are subjected changes.

※ For group bookings of 10pax and above or any further queries/special request, i.e. window table, please call our hotline at 6438 0410.

Valentines Day Dinner 2020:

Valentines menus will be exclusively available on these dates and NO regular menu is available.
Simply fill up the below booking form and we will be in touch with you in regards to the 50% deposit requirement.
Do take note that only NON-WINDOW table will be assigned with this booking. To enquire about window availability, email us at reservation@stellarrestaurant.sg, different pricing may apply.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

How did you hear about us?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.