จองที่ร้าน Stellar Restaurant

※ A gentle reminder on the holding time for your table is 15 minutes, dress code is smart casual no shorts/bermudas, singlets/sleeveless & slippers/sandals for gentlemen.

※ Menus are subjected changes.

※ For group bookings of 10 pax and above or any further queries / special request, i.e. window table, please call our hotline at 6438 0410.


NATIONAL DAY 2019 DINNER:

For bookings on National Day Dinner 09 Aug 2019 Friday you may reserve directly online with instant confirmation for non-window tables only. Window tables would require a 50% deposit to confirm the booking. Available menus are 6-course and 9-course for this evening.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.