จองที่ร้าน RESTAURANT 1899 OCHANOMIZU

◆ Notice of chartered business / holidays
Dinner time on Sunday and holidays will be closed.

[Notice from the store]
▶ Please fill in the request column below for allergy information and requests.
▶ All seats are non-smoking. Please enjoy the light aroma of tea.
▶ If you do not contact us after the arrival time on the day, we may not be able to secure a seat.

[About measures against Countermeasures for COVID-19 infection]
▶ Please wear a mask before and after meals when you come to the store. In addition, please see the official website for infectious disease countermeasures at our shop.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป