จองที่ร้าน Sushi "Ooi ni Omakase" - 6th by ORIENTAL HOTEL

[Notice from the restaurant]

▶Lunch time is 90 minutes from the reservation time.
▶Dinner time is 2 hours from the reservation time.
▶︎If we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we will inevitably cancel your reservation.
▶All seats are available at the counter seats.
▶Please refrain from entering the store for preschool children.
▶Please note that the business hours may change depending on the situation on the day.
▶If you have any other requests, please contact the store directly.(6th-info@plandosee.co.jp)

การร้องขอ

Please contact us by the day before to change or cancel your reservation. Cancellation on the day will be charged a 100% cancellation fee.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน