จองที่ร้าน Argento

・ Online reservation is available up to two months ahead of the same date. For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・Reservations are accepted by one day prior to the reservation date or two days prior to the restaurant’s regular holidays. Reservations after that, please call the restaurant.
・For reservations more than 7people or for special requests, please call the restaurant.

การร้องขอ

 If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
※ Please inform us of membership (memoir · de · hiramatsu, shareholders etc).
※ If you are using tickets and coupons such as meal tickets please let us know.
If you wish to use dinner vouchers or coupons, please inform.
We accept ceremonial cake (3,000 yen tax separator) and message plate preparation.
Please tell us the name and message of the person concerned.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.