จองที่ร้าน Aignon

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you have any allergies or poor foods, please fill in the request column.
▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation Please be sure to contact us if you are late as it may be treated as cancellation treatment.
▶ Please contact the store directly when booking more than 5 people.

※ We have separately received your seat \ 500

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.