จองที่ร้าน Alexander's Steakhouse

▶Please let us know if you have any food allergies or special requests (birthday, business meeting, etc.)
▶Please note that we may not be able to honor your specific table seating request.
▶available for children 6 years of age.
▶Please call us if you have a special request that requires our response, or for reservations of 8 people or more.
 Late arrivals will be automatically cancelled after 30 minutes unless we receive prior notification.
※Menus and promotions are subject to change without prior notice.
※ All prices are subject to consumption tax and 12% service fee.
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

please let us know if you have any food allergies or special requests

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.