จองที่ร้าน Japanese Ryukyu Cusine SAWA - Hotel Nikko Alivila

▶We might not be able to meet your request for seats.
▶Please fill out the age of children in the below remarks.
▶The way to make a reservation of sushi counter is only by phone.
▶We ask allergy and ingredients that a guest wants to avoid.
Please fill in the remarks call us to make an arrangement.
▶Cancellation Policy
A guest will be charged 100% of total price of reservation if no notice.
▶Please call us if you would like to cancel a reservation.
If guest is 15 minutes past their scheduled time,a reservation will be canceled.
▶Please call a restaurant if groups of 9 people or more and make a reservation after 18:30.
▶Telephone:098-989-9021(9:00 to 19:00)
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Are you staying at our hotel on your reservation date?
If yes, please fill out the name of a group's representative and an arrival date as the below Request.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป