จองที่ร้าน Brasserie Verdemar - Hotel Nikko Alivila

Message from Brasserie Verdemar

・The maximum people of a group reservation via this web site are 8 people.Please call a restaurant to make a reservation
  if a group is more than 9 people.
・Please fill out the number of people in the below remarks.
(Adults: older than 13 years old, Children: from 6 years old to 12 years old, Infant: from 0 years old to 5 years old.)
・Please call us about the allergy removable menu.
・Cancellation and Changing Policy
Please call us if you would like to cancel or change a reservation.
3 days before a reservation: 50 % of total price
2 days before a reservation: 100% of total price.
・If guest is 15 minutes past their scheduled time, a reservation will be canceled.
・Telephone:098-989-9021(9:00 to 19:00)
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Are you staying at our hotel on your reservation date?
If yes, please fill out the name of a group's representative and an arrival date as the below Request.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป