จองที่ร้าน Alley on 25 - Andaz Singapore - A concept by Hyatt

Should you need any further assistance, please do not hesitate to contact us at 9009 1746/ 6408 1288.

Please inform us of any food allergy or special dietary request at the time of booking.

Table will be held for 15 minutes from the time of reservation.

Special requests are subject to the restaurant's discretion.

For bookings above 8 guests, kindly contact the restaurant directly.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.