จองที่ร้าน ALOHATABLE Kyobashi

[Business Hours]
Lunch ■11:30 - 17:00
Dinner ■17:00 - 23:30
Reservations for 21 people or more are accepted by phone.
TEL:06-4801-8700

[Notes]
 Seating is available for two hours from the time of reservation. Thank you for your understanding in advance.
 Please be sure to let us know if you are late, as we may have to cancel your appointment if we cannot get back to you after 15 minutes.
 Please make a reservation on the website at least 3 hours before the day of your choice. After that, you can call us.
 Course reservations can be made until 23:00 the day before.

Please note that it is not possible to move your seat once you are seated.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.