จองที่ร้าน Angsana Spa - ANA Crowne Plaza Kobe

※Each spa session includes a foot wiping treatment, a relaxation interval and herbal drink service (30 mins).
※Please bring your own makeup items or contact lens solutions as we do not provide them after the treatment.
※All the sessions below are also available to male guests.
※Pregnant guests may have a more limited choice in spa courses. Please contact spa reservation directly for more information.
※There are eight treatment rooms and two Double Suite rooms.
Deluxe Double Suite "Lotus" *Ladies only
Deluxe Double Tatami Suite "Camellia"

*Please note that our menu prices will increase due to the change in consumption tax as of October 1st 2019.

การร้องขอ

Your use of the Angsana Spa ANA Crowne Plaza Kobe?
Deluxe Double Suite "Lotus" (5,000 yen, women only)
Or
Deluxe Double Tatami suite "Camelia" the (5,000 yen) will be your choice?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.