จองที่ร้าน Ryuo - ANA Holiday Inn Resort Miyazaki

▶ If you do not receive a message after your reservation time, we may cancel it.
When there is change of time, please be sure to contact us.
▶ Regarding seat selection, we may not be able to comply with your request.
Also, if you use it for more than 6 people, it may split into two tables.
▶ All prices are subject to a separate consumption tax.
▶ Please let us know if you have allergies .
▶ For reservations of 10 people or more, please contact us by phone.
▶ Menu · Prices are subject to change without notice.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Why did you know the restaurant.
Where do you live?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.