จองที่ร้าน Restaurant Salvia - ANA Crowne Plaza Ube

● Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.
● As for the designation of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
● If you are booking for more than 10 people, please contact us by phone.
Phone number 0836-22-0257
● Internet reservation will be up to 2 days in advance.

【Cancellation Policy】
50% of the meal price if you cancel or change the number of persons before 6:00 p.m. on the day before the reservation.
Cancellation or rescheduling after 6:00 p.m. the day before the reservation: 100% of the meal price.

※ Please let us know the number of adults and children / breakdown (elementary school student / infant / 3 years old or younger).
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.