จองที่ร้าน ARC Health Spa

- We do not recommend aromatherapy treatment to pregnant women.
- Spa treatment is only good for 16 years old or older.
- Due to staff availability, we only accept reservation 7 days in advance.

CANCELLATION POLICY
- 100% charge if cancelled 24 hours before the time of reservation.

การร้องขอ

Do you need pick up from the hotel?
If yes, please select "Other" and specify name of hotel.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.