จองที่ร้าน Sunset Beach Barbecue

- All rates are subject to 10% service charge will be added.
- Serving of live Lobster is 1 piece for 2 adults.
- There may be variations of menu offer depending on the availability of product supply.
- Bringing in of other food and beverage is not allowed.
- In case of bad weather, it may be changed indoor.
- The dance show starts from 18:30(30 mins)

CANCELLATION POLICY
- 100% charge if cancelled 24 hours before the time of reservation.
60 ปีและมากกว่า
11 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Do you need transportation pick up from the hotel?
If yes, please select the hotel or nearest hotel from the list below. Please show up 5 minutes before the pick up time. If you select NO, please select "Other" as your hotel.
Order Kid's Plate?

Chicken, Beef Sirloin Steak, Fried Mahi Mahi , French Fries, Sweet Corn, Seasonal Fruit, Rice and Bead

Price 18USD

*Please indicate in request field how many would you like to order

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.