จองที่ร้าน Restaurant μ

・Please make the reservation the day before 12:00 prior to the visit.

・Please feel free to visit Water Garden (not with a guided tour, booklet and post cards). If you would like to participate in the Water Garden guided tour, please register (additional fee: 1000 yen). Closed on Wednesdays (open on public holidays).
・The dining will take about one and a half hours.
・Children must be10 years of age or older.
・Please note that we will assess 80% cancellation fee if you must cancel on the day of reservation.

For the guests traveling by car
In some cases, a car navigation system may guide you to the wrong destination. Please enter our address, or search on Google map. Please use the parking lot facing Art Biotop across the street.

For the guests using the shuttle bus
The bus departs from the bus rotary outside of Nasu Shibara Station West Gate. The vehicle is either a green bus with Art Biotop name or a champagne gold on-box car. Please contact us if you would like to change or cancel your reservation.

Tel: 0287-74-3200 (10:00〜19:00)

Book at Water Garden

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.