จองที่ร้าน Water Garden

・Art Biotop staff will give you a Water Garden tour. The tour will take around 40 minutes.
・For Water Garden tour, the advance reservation is necessary. Please make the reservation the day before 17:00 prior to the visit.
・Please come to Art Biotop reception 10 minutes before your tour time.
・We set a limit on number of children admission (under the age of 6) . The admission fee for children is the same as adults.
・Please contact Art Biotop reception (tel: 0287-78-7833) when you reserve a group tour for more than 15 people.

For the guests traveling by car
In some cases, a car navigation system may guide you to the wrong destination. Please enter our address, or search on Google map. Please use the parking lot facing Art Biotop across the street.

For the guests using the shuttle bus
The bus departs from the bus rotary outside of Nasu Shibara Station West Gate. The vehicle is either a green bus with Art Biotop name or a champagne gold on-box car. Please contact us if you would like to change or cancel your reservation.

Tel: 0287-78-7833 (10:00〜19:00)
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน