จองที่ร้าน ASADOR EL CIELO

◆Please let me know if you have any allergies so I am aware.
◆If you are more than 30 minutes late from your reservation time, we may automatically cancel your reservation.
◆Please call for reservations for 10 people or more.
◆We will prepare a birthday plate for free. Please let me know message content.

การร้องขอ

Please let me know if you have any allergies so I am aware.
Please let us know if you have any requests for us.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.