จองที่ร้าน Kashiwanohakouen BBQ

▼ ▽ ▼ Regarding sales based on emergency declaration ▼ ▽ ▼ Following the announcement of an emergency declaration accompanying the spread of the new coronavirus infection, both the barbecue plaza and the rest house will be temporarily closed as follows. ▶ April 8, 2020 (Wednesday)-May 6, 2020 (Wednesday) Due to the future situation, there is a possibility to change to the business content, so we will send it at any time. Thank you for your understanding and cooperation. From the use in April, it has been changed to the new menu of 2020. For details, please check each menu after selecting the date! ▶ You can apply from 21:00 on the same day two months before the date of use. * Up to 50 people can apply per reservation. (* If you have more than 51 people, please apply by phone. Reservations: 050-5835-0493) ▶ The use of bringing in burning appliances is only accepted by telephone. Please contact us below. * We do not accept the use of barbecue delivery companies. TEL 090-5510-9818 / Mon-Fri / 9: 30-17: 00 (December-February 9: 30-16: 00) ▶ Business hours [July-September weekdays and October-June ] Daytime 10: 00-16: 00 [Friday, Saturday, Sunday and public holidays from July to September] Daytime 10: 00-15: 30 Sunset time 16: 30-20: 00 * Use of the sunset time is a package plan It becomes correspondence only. ▶ Web reservations must be made 3 days before use. Please contact the store for the last inquiry. Please also check here. Usage Guide Cancellation Policy
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.