จองที่ร้าน Blossom Restaurant

Please contact BLOSSOM at 6688 7799 if you are unable to make a booking.

Specific seat reservations are subjected to availability.

Reservations will only be held for 15 minutes before opened to the public.

For events, or bookings with a party of more than 30 pax, please mail to events@blossomrestaurant.com.sg

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.