จองที่ร้าน Philippe Mille Tokyo

・Online reservation is available up to two months ahead of the same date. For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・Reservations are accepted by one day prior to the reservation date or two days prior to the restaurant’s regular holidays. Reservations after that, please call the restaurant.
・For reservations more than 10 people or for special requests, please call the restaurant.

การร้องขอ

If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
If you are a member of our membership programs (Memoire de Hiramatsu, stakeholder etc), please inform.
ひらまつ共通食事券等のチケットご利用の方はお知らせください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.