จองที่ร้าน Le marchand de bonheur

* Please be aware that seats may not be available upon request.
* If you are unable to contact us after the reservation time of 15 minutes, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable.
* Children must be 11 years of age or older and order the same course as adults.

Closed: Wednesday and 3rd Tuesday

การร้องขอ

Please tell us if you have allergies or poor ingredients.
Please check with your company(frieds).

If not, please fill in [None].

* The reason is Religious, medicines, allergies, weak foods, etc.
* Please be sure to inform us in advance that we may not be able to respond to requests on the day.
For birthdays and anniversaries, we will put a message on the course dessert plate.
Please fill in your desired message.

Example: Happy Birthday Monsieur.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.