จองที่ร้าน At Home Cafe

เกี่ยวกับการจอง

・ท่านจะต้องทำการจองก่อนเวลา 18:00 น. ของวันก่อนวันกำหนดใช้บริการ
・สามารถจองได้ตั้งแต่ 2 คนจนถึง 12 คน
・ร้านที่สามารถใช้บริการได้คือ @home cafe สาขาใหญ่ และไม่สามารถเลือกชั้นอาคารได้
・หากล่วงเลยกำหนดใช้บริการเกินกว่า 10 นาทีแล้วท่านมิได้ติดต่อกลับมา เราจะยกเลิกการจองในทันที ท่านจึงควรมาที่ร้านภายในเวลาที่กำหนด
・ท่านจะต้องชำระค่าบริการหลังจากการใช้บริการในวันนั้นทันที
・ยินดีรับชำระเป็นเงินสด (เงินเยนญี่ปุ่น) หรือบัตรเครดิต

ในการจองบริการนั้น จะมีการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต แต่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินก่อนใช้บริการ อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้ว่าหากท่านได้ยกเลิกการจองภายใน 24 ชั่วโมงนับจากกำหนดเวลาใช้บริการ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.