จองที่ร้าน CAPCOM BAR

■ Information on business hours ■
【Monday - Friday】
14: 00-23: 00
【Saturdays, Sundays, and holidays】
11: 30 - 23: 00
★ It becomes free time admission system for the above time zone.
★ I can not accept your seat specification.
★ There is a possibility of taking a two-hour system when crowded.
★ Last order will be closed 30 minutes before closing.
★ Depending on the reservation situation before and after, the use time may be limited.
★ If you wish for hours other than the following reservation calendar please contact us by phone.
★ If you do not contact us for more than 15 minutes we will cancel automatically.
18 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.