จองที่ร้าน Caspar Jakarta

- Guest that are late for their reservation time are given ten minutes before we call the phone number that we have to ascertain arrival status.
- Given the limited seating of the restaurant, 15 minutes late with no contact will void your reservation.
- Please understand, this is solely due to the size and the seating capacity of the restaurant.
- If you are late, we urge you to contact us so we can make out best effort to accomodate you and your party.
- Our food last order is at 10PM.
- Smoking only allowed at outdoor and Cigar room.

Thank you for choosing us and see you soon. Gracias!

#for events or any group booking more than 10 pax please do contact us via WhatsApp here!.
70 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please advise our associates if you have any food allergies or special dietary requirements

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.