จองที่ร้าน CATCH THE CAJUN SEAFOOD Omotesando

▶For parties greater than 9 people, please call the restaurant to place a reservation.
▶We can not take specific seating requests.
▶Please fill out any allergy information or special requests in the form below.
▶Please be sure to submit any changes to your reservation at least 1 day in advance.
▶During particularly crowded times, we ask that you limit your stay to 2 hours.
▶Our open hour of DINNER during 12/31~1/3 will change to 17:00-20:00.
◆Any parties that arrive 20 minutes after their reservation time will be automatically cancelled.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.