จองที่ร้าน caveman

Reservation
● We accept reservations for Breakfast, Lunch and Dinner.
● The wine bar opens at 18:00 for drinks. (Bar food menu is available from 18:30)
● Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
● We are entitled to cancel your reservation If we do not hear from you past your reservation time. Please contact us in advance if there is possibility of running late.
● For reservation for 7 people or more, please contact us directly on 03-5847-1112.
● We are unable to meet your dietary request if you have a seafood allergy, a vegetarian or vegan.
●Please note that your credit card information will only be used to charge a cancellation fee.
●For those who enter a debit card or prepaid card number for a reservation, your card will be charged at the time of the reservation. You will be reimbursed of your fee in 1-2 months after your reservation date. (Please note that the refund period varies between card company.)

Child policy
●Please note that high chairs for children are unavailable.
●Please note that we do not provide a kids menu.

Cancellation
● For cancellations within 24 hours of your reservation date, 100% of the course price + Tax for the number of people will be charged, regardless of the reason for cancellation.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

● Please provide details if you have any dietary requirements.

Example: 1 person, Shrimp allergy, extract also NG
※ If you do not have, please enter【None】.
※We are unable to provide Vegetarian or Vegan or Gluten-free option. ( Pescatarian is available. )

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.