จองที่ร้าน caveman

Reservation
● Dinner at a restaurant requires a reservation only. The wine bar is available from 18:00 without reservation.
● Reservations are only accepted for lunch and dinner.
● Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
● If you can not contact us after the reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
● When making a reservation for 7 people or more, please contact the store directly.
● Please note that seafood allergy, vegetarians and vegans cannot be handled.

Cancellation
● For cancellations within 24 hours of your reservation date, 100% of the course price + Tax (for the number of people) will be charged basically regardless of the reason for cancellation.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

● For details on allergies and weak points, please provide details.
Example: Shrimp allergy, extract also NG
※ If you do not have, please enter【None】.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.