จองที่ร้าน CÉ LA VI TOKYO

■The seating time is 120 minutes from the reserved time.
■Please note that the business hours may change depending on the situation on the day of your reservation.

■Reservations are accepted only for lunch (11:00~14:00) and dinner (17:00~21:00).
■Please note that we may not be able to prepare your meal 15 minutes after your reservation time if your reservation is made at 14:00.

■We do not accept reservations for the cafe and bar, so please come directly to the restaurant.

■If we are unable to contact you 30 minutes after your reserved time, we may have no choice but to cancel your reservation.
■We do not accept seat reservations.
■Please note that terrace seating may not be available due to weather conditions.
■Please note that the type of seating is left up to you if you make a reservation on the day of your visit.
■Children are allowed to enter the restaurant during dinner time (after 5:00 p.m.) as long as they are junior high school students aged 13 or older.
■Please read our cancellation policy regarding same-day cancellations.
13 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

● If you have any allergic ingredients, please enter them. We will respond as much as possible.
* If none, please fill in [None].
If you have children, please let us know their ages.
Please note that strollers are not allowed.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.