จองที่ร้าน Bar & Lounge Email - HOTEL CENTURY SHIZUOKA

▶ Please note that seats may not be available. Please note.
For reservations for more than 25 people or after 22:00, please contact us by phone.
▶ Menu contents and fees may change depending on purchase status.
Please contact the store to change or cancel your reservation on the day.
(It may be automatically canceled.)
Please tell us in advance if you have any food allergies or dietary restrictions.
When making a reservation, please select the number of people and date / time.
After you have made your selection, the available plans will be displayed.
※The photograph is an image.
☎: 054-289-6414 Time when call is easy to connect 17: 00-20: 00

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.