จองที่ร้าน Tower's Bar BELLOVISTO - Cerulean Tower Tokyu Hotel

▶Please refrain from specifying which seat you would like to reserve; your cooperation is highly appreciated.
▶After 6:00 p.m. guests under the age of 20 are not allowed in the bar, even accompanied by a guardian.
▶If there no contact after 15 minutes of your reservation, then there is a possibility that your reservation would be cancelled.
▶There is a possibility of a charge of a cancellation fee if cancelled on the day of the reservation.
▶The prices include 13% service charge and10% consumption tax. (From April 1st 2023 the service charge would be 15% and consumption tax 10%.)
▶Product Image for illustration purpose only.
▶All seats are non-smoking during all business hours.

<Customers who have food allergies>
▶We ask any guests with food allergies please inform the hotel staff when making reservations. In severe cases of food allergies, we are sorry but we may not be able to meet your requests.
▶As ingredients of the dishes offered at the restaurants are all prepared in the same kitchen, allergy substances may be mixed in. We do advice for you to please consult a doctor who specializes in allergies for your final decision.
▶We would like to bring in seasonal ingredients, therefor there may be a change in the menu. Please keep this in mind, thank you.

การร้องขอ

Do you have Comfort Members?
If you are allergic to food please fill in the following request column.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป