จองที่ร้าน CRAFT

▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can not contact us after 30 minutes of reservation, we may be forced to cancel it, so please contact us if you are late.
▶ When making a reservation for more than 21 people, please contact the store directly.
▶ For lunch, the seating time will be 90 minutes. Inquiries by phone: 03-3599-5858
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please fill in. If there is no entry, enter "none".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน