จองที่ร้าน Crista

We will be shortening business hours from April 8th (Wednesday) and will be opening from 11:30 and closing at 20:00 (19:00 Last Order). Furthermore, we will be serving our weekly lunch menu throughout the entire business time. Thank you.

Please note that there is a 2 hour time limit for Weekend Brunch
For parties of 10 or more, please make reservations by phone.
◆Seats will be assigned by the restaurant.
◆No pets allowed. We apologize for the inconvenience.
◆For parties with children under 6 years old, please call the restaurant prior to making reservations.
◆Changes/cancellations are accepted within one day of the reservation date. There may be cancellation fees if guests fail to cancel within the designated time period.
◆Online reservations can be made up to 1 month in advance.

◆◆If your preferred date and time is unavailable, please call us (03−6418-0077) directly as other options may be available.◆◆

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.