จองที่ร้าน La Bella Trattoria & Bar - Crowne Plaza Sydney Darling Harbour

Please let us know if you are celebrating any special occasion and we will do our best to ensure you have a memorable dining experience.

If you have any specific dietary requirements or allergies, please inform us and our culinary team will try their utmost to accommodate.

Menus may change without prior notice. It is recommended to contact the restaurant closer to your reservation date to enquire as to menu availability.
12 ปีและต่ำกว่า
2 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.