จองที่ร้าน Daikanyama KURUMAYA

Closed in March 1 (Wed) 2 (Thu) 6 (Mon) 7 (Tue) 8 (Wed) 14 (Tue) 22 (Wed) 30 (Thu) Hours Weekdays 17:00-23:00 The day before Saturdays and holidays 15:00-23:00 Sundays and holidays 15:00-22:00

การร้องขอ

蕎麦粉を使用したメニューがございます。アレルギーをお持ちの方はご注意ください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.