จองที่ร้าน Derwish Turkish Mediterranean Restaurant

Thank you for choosing Derwish Turkish & Lubnan Lebanese!

During Phase 3, our operational hours will be as below.

Sunday to Thursday
11am to 11pm
Friday & Saturday
11am to 11.59pm

Seatings Timing for Dinner (1.5 hours duration per reservation)
First Seating : 6pm-6.30pm
Second Seating : 7pm-7.30pm
Third Seating : 8pm-9.30pm

Last order:
- 10.15pm (Sunday to Thursday
- 11.15pm (Friday& Saturday)

Tables will be hold for 15 minutes from the time of reservation. In the case of no show or late arrival, the restaurant reserves the right to reallocate your reservation without any guarantee of an alternative seating option. Do give us a call should there be a change in timing, we will do our best to hold your table to avoid the possibility of losing your reservation.

We look forward in meeting you at Derwish Turkish & Lubnan Lebanese!

Thank you.
Team Derwish Turkish & Lubnan Lebanese

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.