จองที่ร้าน Dominique Ansel Bakery Tokyo

If you would like to reserve a table on the second floor, there is a one drink per person policy and an additional 10% service charge.
*Please note you cannot make a table reservation on the First floor.


▶Tables will be released after 15 minutes of the reservation, if you do not notify us of your lateness.
※Please understand there is a 90 minute limit for the table.

▶Please tell us if you have any allergies or anything you cannot eat.
▶Please tell us if there are children in your group in advance.

▶Please understand, We may not be able to provide you with the table requested
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.