จองที่ร้าน Bernard Loiseau Signature E-O (Eloge de l'Ombre)

Meals Board of applications (birthday, entertainment, etc.) and, please let us know and food allergy.
Regarding your designated seats, but you may not meet your needs, please note.
· Please fill in the demand column If you have your choice, such as a message to the dessert.
Ex) Happy Birthday ○○. Happy Wedding ○○ & ○○. 1st Anniversary ○○ & ○○.

※ For day after 20:30 reservations, please contact us directly by phone shop.

การร้องขอ

アレルギーなどございませんでしょうか?ある場合は下記ご要望欄に入力下さい

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.