จองที่ร้าน Un

We accept reservations for take-out at Hotel East 21 Tokyo. ▶ Click here for Chinese food Taoyuan take-out products ▶ Click here for bakery shop Anne's take-out products ▶ One Harmony members Please present your membership card to the staff on the day of the event. We will add points.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.