จองที่ร้าน ENEKO Karuizawa

▶ If you can not contact after 15 minutes of reservation, it may be considered as cancellation due to necessity, so please be sure to contact if it is delayed.
▶Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergies.
▶Please note that the seat specification may not meet your request.

การร้องขอ

Please fill in if you have food allergies or ingredients that you can not afford.
・ Opportunity to have you know ENEKO Karuizawa (magazines and sites you saw, introduction of how you like, etc.)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.