จองที่ร้าน ETHICA

★ “Ethical x Mexican” with different faces during the day and night GRAND OPEN on August 25, 2022★
As of September, more than 1,400 tabelogs have been saved and a Google rating of 4.8 has been obtained!

<published magazine>
・ BRUTUS 11/15 issue
・ELLE Gourmet 10/6 issue
・OZ magazine 11/12 issue
・ Tabelog NEW OPEN

[Dinner] Tokyo's only high-class Mexican full-course meal by chef Nakajima, the face of the night. Sommelier select wine pairing and maestro select tequila pairing. There are also non-alcoholic pairings and a la carte, so please use the bar or the second one.
[Lunch] A menu where you can enjoy authentic Mexican cuisine in a healthier way by Chef Guillermo, the face of the day.
[Takeout and UBER eats] Authentic burrito only for lunch (from HP)

■The dinner course is by reservation only.In principle, reservations must be made by 21:00 the day before. (If you would like to make a reservation on the same day, please contact us by phone.)
■If you are unable to contact us within 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation.
■Please contact the store directly when making a reservation for more than 7 people.
■Children must be junior high school students or older.
■The cancellation policy is as follows regardless of the reason.
Cancellation without notice on the day: 100% of the course fee

■ Inquiries by phone: 03-6228-7313

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.
If none, please enter "none".
If you don't like coriander, please let us know.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป