จองที่ร้าน Private function room - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

◆ ◇ Notes ◇ ◆

◆ Plan other than posting on online reservation · For the number of people using and reservation time,
I am receiving by telephone. Please do not hesitate to contact us.
【Function room direct】: 045-411-1127 reception hours 10: 00 ~ 21: 00

◆ Please note that you can not select the type of private room with online reservation.

◆ Please enter the number of plans ordered by "Total number of meals ordered". Children will be the same plan.

◆ We will charge the cancellation fee as follows.
· Cancellation of the day will be charged 100%.
· 100% will be charged even if you do not get in touch with us.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have food allergies, please inform us in advance.
※ For customers who have severe food allergy symptoms, we may refuse for safety reasons.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.