จองที่ร้าน Forty Three

In order to make your dining experience as pleasant as possible, we have provided the following information.

We do not have a strict dress code, but we do not allow men to wear extremely casual clothing such as short pants or sandals.
We ask that you do not bother other customers when taking pictures in the store.
Dinner is available only to guests of elementary school age or older.
Please indicate your allergies in the request form when you make a reservation.
Opening hours for both lunch and dinner are subject to change in the event of a wedding or other private party.
Thank you for your understanding.

<Cancellation Policy>.
The day before: 50% of the course price
On the day (with notification): 50% of the course price
Same day (no contact): 100% of the course price

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.