จองที่ร้าน Ginger Restaurant

- Ginger Restaurant accepts reservations up to 150 days prior to the dining date.
- If you wish to reserve a table for 10 guests or more please email: info@ginger.restaurant
- Dinner reservations are allocated a maximum seating time of 2h.
- Reserved tables will be held for 20 minutes after the booking time has passed. Please ensure you notify the restaurant if you are delayed or unable to make your reservation on time.
- Tables not claimed after 20 minutes will be made available for reservation.
- Foreign exchange rates will apply to all non Japanese credit and debit card transactions.
- All guests are required to settle table accounts in full prior to leaving the restaurant.
- Please ensure that you include the name of your accommodation and room number when submitting your online reservation. This information will be used in the event that the restaurant needs to make contact with you prior to your reservation date.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Do any members of your party have any specific dietary requirements you wish to relay to the restaurant?
Do any members of your party have any food allergies that the restaurant needs to be aware of?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.