จองที่ร้าน Gintei

▶ There is a thing that can not be attached to your request for seat selection.
▶ For reservations of 21 people or more direct call 06-6262-3848
▶ There are also dishes that require card information at the time of reservation but will not be settled.
(Please pay the actual usage fee at the shop on the same day.)
▶ If we can not contact you after 30 minutes of reservation time we will cancel.
  --- Please be sure to contact us if you are late
▶ Cancellation must be made by the day before.
Cancellation after 17 o'clock on that day will charge 50% of the booked dish as a cancellation fee.
We will refuse the next reservation in case of reservation only for seat
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.