จองที่ร้าน GINZA COBAU

Note
・Plaese undesrstand that we don't accept different course in a group,and we ask customer to order course for the number of people.
・On 5th floor only, we set a 2 hour time limit as it is expected to be crowded.
**Cancellation**
・Although you are able to cancel your reservation from the internet, we appriciate that you call us for a cancellation directly.
・We will ask you for 100% of course price as a cancellation fee when you don't come without cancel.
・A cancellation fee will be 100% of course price when you cancel after five o'clock on the day on weekdays, or after four o'clock on weekends.
・Please call us in advance if you will be late.
If you don't call us, unfortunatelly we will cancel your reservation.
**Transaction settlement system using Debit Card**
・As you reserve with Debit Card, the amount of money will be withdrawn from your account.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergenic food, please let us know.
(Yes) please let us know the detail and the number of person.
(No) please fill in nothing.
※EX:tongue for 2 people and raw meat for 1 person.
We prepare decoration of dessert plate for anniversary use.
(The price of plate 5F ¥1,500, 8F ¥3,000)
※EX:happy birthday ◯◯ 10th wedding anniversary.
**Customer with children**
Please let us know how old he/she is,and if you bring a buggy(baby pram) with you.
Thank you.
※EX:2 years old and 10 years / 1 baby pram

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.